Kvanttihypnoosi

Kvanttihypnoosi on puhdas energiahoito ja itseparantumisen keino. Se on matka itseen, korkeimpaan tietoisuuteen.

Kvanttihypnoosi nojaa ihmisen sisäiseen viisauteen. Hoidossa hoitaja ei anna hoidettavalle suggestioita omien tai asiakkaan olettamuksien tai uskomuksien pohjalta, vaan seuraa hoidettavan sisäistä ohjausta auttaen tarvittaessa universaaleja suggestioita käyttämällä.

Kvanttihypnoosissa asiakas ohjataan syvärentoutuneeseen tilaan, eli transsiin.
Kvanttihypnoosi on tehokas tapa käyttää henkisiä aistejamme ja saada tietoa kaikkialla olevasta informaatiokentästä.
Istunto etenee asiakkaan sisäisen viisauden johdattamana. Hoitajana olen tilan ylläpitäjä ja autan asiakastani luottamaan korkeimman tietoisuuden/rakkauden ohjaukseen, olemaan läsnä itselleen ja itsessään. Intentio istunnoille on, että niitä ohjaa Rakkaus ja että niissä tapahtuu hoidettavan korkein paras.

Istunto on mielikuvamatka menneeseen, nykyisyyteen tai tulevaan, tai ihan johonkin muuhun. Tarinoita ja elämiä voi kokea vain yhden tai useita istunnon aikana. Nämä tarinat nousevat asiakkaan omasta alitajunnasta, intuitiivisesta mielestä. Usein niillä on yhteys tämän elämän ongelmiin, pelkoihin tai uskomuksiin. Tarinat nousevat asiakkaan tietoisuuteen hänen omasta sisäisestä viisaudesta käsin ja niillä on tärkeä viesti. Viesti voi aueta asiakkaalle jo hoidon aikana, tai osa siitä, mutta se voi avautua vasta myöhemmin ja myös pieninä palasina ja oivalluksina pikku hiljaa.
Kvanttihypnoosissa voidaan purkaa solumuistissa olevia traumoja, virheellisiä uskomuksia, vanhoja asioita, joita vedämme toisesta todellisuudesta tähän elämään.
Hoidon aikana voi kokea vahvoja energiavirtauksia, kehotuntemuksia, emootioita, sekä nähdä tai aistia monenlaista aina väreistä ja äänistä, kuviin, hajuihin ja makuihin. Toiset ovat enemmän visuaalisia, kuin toiset ja toiset eivät näe ollenkaan kuvia, mutta ovat sitäkin enemmän kehollisia tai selvätietoisia.
Tärkeintä hoidolle on oma motivaatio. Istunnon tarkoitus on auttaa asiakasta muistamaan ”kuka minä olen” ja valjastamaan oma potentiaali käyttöön.
Kvanttihypnoosi etenee rakkaudellisesti, pakottamatta, asiakkaan viisaamman puolen ohjauksessa, jolloin minkä tahansa asian kohtaaminen tapahtuu laajemmasta ymmärryksestä käsin. Istunto etenee aina parhaalla mahdollisella tavalla, koska sitä ohjaa asiakkaan oma sisäinen viisaus, ei rationaalinen tietoinen mieli. Istunnoissa tapahtuu se mitä hoidettava tarvitsee, ei välttämättä se mitä hän haluaa.

Istunto on asiakkaan oma kokemus ja tarina, mihin minä en voi vaikuttaa. Aina se ei ole sitä mitä on odottanut, vaan viesti on korkeimmaksi parhaaksi. En myöskään tulkitse asiakkaan tarinaa mitenkään, vaan se on asiakkaan oma kokemus ja viestikin nousee asiakkaalle itselleen omin oivalluksin.
Voit miettiä n. kolme kysymystä mihin haluaisit saada vastauksen. Kysymykset eivät kuitenkaan ole pakollisia.
Kvanttihypnoosi poikkeaa perinteisestä hypnoosista, jossa hypnotisti/hypnoterapeutti antaa asiakkaalle suggestioita hypnoosin aikana. Näillä suggestioilla pyritään vaikuttamaan asiakkaan alitajuntaan, jotta saavutettaisiin toivottu tulos kuten tupakasta tai kivusta eroon pääseminen. Hypnotisoija ja asiakas ovat keskustelleet aluksi tavoitteista, joten hypnoosissa annetut suggestiot pohjautuvat tälle keskustelulle. Kvanttihypnoosi taas on energiahoitoa, jossa asiakas autetaan transsin avulla kääntymään sisäänpäin ja löytämään usein tiedostamattomat voimavaransa. Kvanttihypnoosi-istuntojen yksi tärkein tekijä on antautuminen, ts. luottaminen ja irtipäästäminen kontrollista ja halusta määritellä kaikki kokemukset älyllisesti.

Hoito voidaan toteuttaa lähihoitona hoitohuoneella tai etähoitona zoomin välityksellä, jolloin hoito laskutetaan etukäteen ja linkki zoomiin tulee sähköpostilla. Myös ryhmähoidot, sekä etähoitona, että paikanpäällä. Kysy myös omalle ryhmällesi hoitoa.

Hoitoon varataan aikaa kolme tuntia.
Nauhoitan istunnon, jolloin asiakas voi palata äänitteen kautta istuntoon. Poistan tallenteen itseltäni, kun asiakas on saanut tallennettua äänitteen itselleen.
Istunto on luottamuksellinen.

Esteet hoidolle: vakavat mielenterveyden sairaudet